5. travnja 2018. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa svojim zamjenicima, Marijom Klementom i Darkom Žužakom, posjetili su Udrugu Jaglac u Orahovici. Osim toga, obišli su i prostor stare škole u Novoj Jošavi, koju je Virovitičko-podravska županija ustupila na korištenje ovoj udruzi za provedbu aktivnosti projekta “Šalji dalje”, kao i za sve ostale aktivnosti u okviru drugih programa i projekta. Prilikom posjete, župan Andrović, podcrtao je kako će Virovitičko-podravska županija i nadalje pružati podršku ovoj udruzi, kao i udrugama koje se bave sličnom problematikom na području naše županije. (preuzeto s: http://www.vpz.hr/2018/04/05/viroviticko-podravski-zupan-igor-androvic-svojim-zamjenicima-marijom-klementom-darkom-zuzakom-posjetio-prostorije-udruge-jaglac/)

Ovaj posjet nastavak je dobro započete suradnje koja će se nastaviti i budućim partnerstvom. Predstavnici udruge Jaglac inicirali su sastanak sa Županom VPŽ koji je održan 3. travnja u uredu Župana na kojem su također nazočili: Jasna Abramović pročelnica Ureda župana,  Darko Žužak, dožupan i predstavnice VIDRE gđa Sanja Galović i Kristina Kucljak u svezi pripreme projektnog prijedloga u okviru poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1”  na kojem će VPŽ biti partner Udruzi Jaglac. Nadamo se uspješnoj prijavi i odobrenom zajedničkom projektu.