Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica od 2015. godine provodi uslugu osobne asistencije za osobe s invaliditetom kada je uslugu primalo 6 korisnika zapošljavanjem 6 osobnih asistenata kroz projekt Moj asistent dok je projektom Moj asistent II zaposleno 13 osobnih asistenata (OA) za 13 korisnika usluge osobne asistencije (KOA).

Projektom Moj asistent III, koji se počeo provoditi od 3.12.2018. godine, planirana je usluga osobne asistencije za 21-og korisnika s najtežim stupnjem tjelesnog i intelektualnog oštećenja u njihovom domu na području VPŽ i OBŽ, a u partnerstvu s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina. Projekt je odobren u okviru poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 2.498.678,01 kuna, a sufinanciran je iz Europske unije sredstvima Europskog socijalnog fonda za 30 mjeseci trajanja provedbe. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dok je Posredničko tijelo razine 2 Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Iako je nastavkom usluge planirano uključenje 10 novih korisnika, ukupno je uključeno 16 novih korisnika zbog različitih razloga: smrt korisnika, odustajanja od usluge i realokacije sredstava te stvaranja mogućnosti za uključenjem dodatnih korisnika te je sveukupno na razini projekta potpisano 29 Ugovora o suradnji s 29 KOA i 40 Ugovora o radu s 40 OA (redovni rad, zamjene za bolovanje i godišnji odmor).

Početkom provedbe projekta održana je neformalna edukacija za 8 KOA i 8 OA organizirana od strane SOIH-a. Naknadno su održane pojedinačne edukacije sa SOIH-om za nova 4 osobna asistenta te 3 edukacije za osobne asistente i 1 edukacije za korisnike/roditelje usluge osobne asistencije. Sveukupno je izdano 22 Potvrde o sudjelovanju KOA i 39 Potvrda o sudjelovanju OA na 4 održane edukacije za vrijeme trajanja projekta. Veći broj održanih edukacija omogućen je realokacijom sredstva projekta.

Izrađenom unutarnjom evaluacijom po završetku projekta i dobivenim povratnim informacijama možemo zaključiti da su svi korisnici usluge osobne asistencije u punom opsegu iskoristili ponuđenu uslugu i da su izrazito zadovoljni pruženom uslugom što su izrazili kroz svoja pozitivna iskustva. Unatoč situaciji s virusom COVID-19 ista nije značajno utjecala na pružanje usluge koja se nastavila pružati u domu korisnika bez prekida uz poštovanje propisanih mjera. Osobni asistenti također su izrazili zadovoljstvo poslom koji rade, odnosom s korisnikom, provedenim edukacijama i pruženom podrškom od strane voditelja i koordinatora projekta.

Provedbom projekta Moj asistent III 29 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta dobilo je mogućnost unapređenja kvalitete življenja. Iako neke osobe s najtežim stupnjem intelektualnog oštećenja u kombinaciji s tjelesnim oštećenjem ne mogu biti uključene u aktivnosti u zajednici ipak su dobili bolju i kvalitetniju uslugu što je doprinijelo rasterećenju obitelji, osjećaju zadovoljstva i sigurnosti da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe u trenutku kada oni to više ne budu mogli.

Pružanje usluge OA neposredno dovodi do sprječavanja institucionalizacije jer osobe ostaju živjeti u svojoj prirodnoj sredini/okolini te ujedno unapređuje čitav sustav izvaninstitucionalne potpore u lokalnoj zajednici. Projekt također doprinosi procesu deinstitucionalizacije kroz pružanje sigurnosti OSI da će u lokalnoj zajednici imati odgovarajuću podršku prilagođenu njihovim specifičnim potrebama.

Poučeni višegodišnjim iskustvom u vlastitoj udruzi, ali i analizirajući primjere dobre prakse drugih udruga možemo zasigurno potvrditi da je usluga OA visokog prioriteta za društvo u cjelini. Često se mogu zapaziti izjave samih korisnika “moj se život promijenio i više ga ne mogu zamisliti bez moje asistentice” iz razloga što su KOA unaprijedili kvalitetu življenja što se ogleda kroz primjere da su neki postali aktivniji u udruzi i započeli aktivniji život u zajednici kroz uključivanje u kulturne, sportske i druge aktivnosti.

Iz svega proizlazi da je usluga osobne asistencije zasigurno jedna od najznačajnijih inovativnih socijalnih usluga koje izravno doprinose povećanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom te kao takva treba biti sustavno financirana.

Povećaj font
Kontrast