U tijeku je realizacija međunarodnog znanstvenog projekta DI-MARC, čiji je cilj osposobljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom za rad na daljinu kroz unaprjeđenje kompetencija za rad u području digitalnog marketinga. Nositelj projekta je Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija, a Udruga „Jaglac“ jedan je od 9 partnera na projektu. Projekt je započeo 1. listopada 2023. godine i traje do 30. rujna 2025. godine. DI-MARC projekt fokusiran je na primjenu digitalnih tehnologija u funkciji unaprjeđenja inkluzije, odnosno na unaprjeđenje digitalnih marketing kompetencija osoba s invaliditetom (OSI) za rad na daljinu (remote work).

U tu svrhu kreirani su upitnici za potrebe istraživanja, a pitanja su osmišljena da utvrde nivo samoprocjene kompetencija i postojećih znanja u području digitalnog marketinga, što će nam poslužiti kao osnova za kreiranje edukativnih programa namijenjenih osnaživanju osoba s invaliditetom iz područja digitalnog marketinga.

Pozivamo osobe s tjelesnim invaliditetom da sudjeluju u istraživanju, a podaci dobiveni ovim istraživanjem koristiti će se isključivo u znanstvene svrhe za potrebe projekta i ostati će anonimni.

Sudjelovanjem u anketi nemate obvezu sudjelovati u budućim edukacijama.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u anketi ili edukaciji možete nas kontaktirati na e-mail udruge: udruga.jaglac@gmail.com ili na broj mobitela 095 853 7892 (Marija Šimatović, koordinator na projektu).