Volonteri i djelatnici udruge “Jaglac” zajedno su organizirali svečano obilježavanje dva značajna datuma: Međunarodni dan osoba s invaliditetom i Međunarodni dan volontera 6. prosinca 2022. godine u višenamjenskoj dvorani u Orahovici kojem je nazočilo ok o150 sudionika.

Volonteri su sudjelovali u svim etapama ove manifestacije: organizacija, priprema drame s korisnicima, priprema domjenka i kolača, fotografiranju i snimanju video materijala samog događaja te ostalim poslovima tehničke podrške. U volontersku akciju uključilo se  23 volontera koji su ukupno odradili 161 sat. Osim pripreme ove javne manifestacije, naša dugogodišnja volonterka Lorena Oreški svoj doprinos je dala i na izdavanju brošure “Samo nam je nebo granica” kao glavna urednica i lektorica.

Udruga “Jaglac” zahvaljuje svojim vjernim volonterima i svim djelatnicima koji su radili i izvan svog radnog vremena kako bi proveli ovu nama važnu javnu manifestaciju.