Udruga “Jaglac” uspješno je provela 1. godinu programa “Jaglac” – moj drugi dom. Usprkos pojačanim mjerama nadležnih tijela u cilju sprečavanja pandemije COVID -19 uspjeli smo provesti planirane aktivnosti.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje od 2020. do 2023. godine u iznosu od 230.000,00 kn na godišnjoj razini. Provedba 1. godine programa započela je s 1.lipnjem 2020. godine, a završila s 31. svibnjem 2021.g. Od 1. lipnja 2021. nastavlja se provedba 2. godine istog programa sve do 31.svibnja 2022. godine

Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske županije (VPŽ).
Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ (I. skupina prema Indeksu razvijenosti u RH) na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.
Ponudom socijalne usluge poludnevnog boravaka i radno-okupacijskih aktivnosti u ruralnom području koje je prometno izolirano, omogućiti će se dostupnost izvaninstitucijske socijalne usluge za OSI/OSIT u zajednici u kojoj žive. Razvojem i unaprjeđenjem socijalne usluge poludnevnog boravka doprinijeti će se poboljšanju kvalitete života OSI/OSIT poštujući njihovo urođeno dostojanstvo, uvažavanjem njihovih interesa, te sprečavanjem bilo kakve diskriminacije snaženjem svih oblika društvene solidarnosti.
Razvojem suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinice područne samouprave, ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovne ustanove i udruga, zajedničkim naporom će se definirati prioriteti za daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga u zajednici za OSI/OSIT.

Ponudom i provedbom aktivnosti poludnevnog boravka u ruralnom području, koje je prometno izolirano i na kojem ne postoji niti jedna socijalna usluga za osobe s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osobe s invaliditetom (OSI) omogućena je dostupnost socijalne usluge korisnicima u zajednici u kojoj žive, uključenjem u program. Dodatna se vrijednost programa ogleda kroz aktivnu podršku korisnicima u zajednici utemeljene rehabilitacije, koja teži normalizaciji, individualnom pristupu u skladu s potrebama pojedinca u svim područjima života, a provodi se prema načelima da svaki trenutak ima potencijal; malo i često; stupnjevana podrška za siguran uspjeh uz maksimiziranje izbora i kontrole u provedbi aktivnosti koje su osobi važne i koje će stvoriti rutinu i osjećaj sigurnosti. Provedbom programskih aktivnosti, prema navedenim načelima, doprinosi se razvoju veće samostalnosti, osjećaju vrijednosti i sposobnosti, usvajanju novih vještina i navika, umanjuje se neprihvatljivo ponašanje i razvija bolji odnos prema drugim ljudima. Dugoročno će se utjecaj programa ogledati u povećanoj socijalnoj aktivaciji i integraciji korisnika u život zajednice, podizanju razine kvalitete života mladih i odraslih OSIT i  OSI te u konačnici prevenciji institucionalizacije.

Povećaj font
Kontrast