Pod naslovom „Učiniti nevidljivo vidljivim“ u srijedu, 3. prosinca 2014., u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku dodijeljene su godišnje volonterske nagrade.
U kategoriji „Primjeri dobre prakse uključivanja volontera“ nagrada je uručena

UDRUZI  ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA „JAGLAC“ ORAHOVICA

Više od 30 volontera u Udruzi „Jaglac“ iz Orahovice doprinosi svojim volonterskim angažmanom humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Volonteri su uključeni u promociju rada Udruge te direktne programske aktivnosti s korisnicima u okviru poludnevnog boravka (priprema i vodstvo pojedinih radionica, pomoć kod dolaska i odlaska korisnika, pomoć u pripremi obroka, uređenje okoliša, rad u vrtu, sudjelovanje u javnim manifestacijama).

Povećaj font
Kontrast