Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Putokaz“ Orahovica u suradnji s Gradom Orahovica, SŠ Stjepan Ivšić i s nekoliko Udruga, između kojih je i Udruga Jaglac,  obilježila je 11. prosinca Međunarodni dan ljudskih prava i treći rođendan Udruge s nekoliko različitih sadržaja u kojima su bile zastupljene dvije teme:  zlouporaba društvenih mreža i odgoj za kritičko razmišljanje, te  uključivanje djece s teškoćama u razvoju, posebice iz spektra autizma u rani i predškolski odgoj. Obilježavanje je krenulo iz dječjeg vrtića „Palčić“ organizacijom okruglog stola na temu “Stvaranje inkluzivnog vrtića za djecu s teškoćama u razvoju“ u cilju sagledavanja mogućnosti i načina sukladnih zakonu i pedagoškim standardima po kojima bi u postojeće skupine dječjeg vrtića uključilo i djecu s teškoćama u razvoju. Na okruglom stolu sudjelovale su dvije predstavnice Udruge Jaglac, gradonačelnica Orahovice, ravnateljice vrtića iz Slatine i Orahovice, gradonačelnica Slatine i predsjednica Udruge Putokaz.

Središnji dio obilježavanja  održan je u hotelu „Ružica“, u kojem je profesorica Snježana Konopek, upoznala  sudionike  o stavovima  mladih o  korištenju društvenih mreža te  primjerima  njihovog pozitivnog i negativnog utjecaja.  Mateja  Vizek iz virovitičke  Udruge „Prvi znak“,  predavanje je održala  na temu „Podrška za uspješno uključivanje djece s teškoćama iz spektra autizma u rani i predškolski odgoj i obrazovanje“, a za kraj,  Denis Cukor iz Slatine ispričao je  svoju životnu priču o tome kako je autizam u Slatini „postao vidljiv“.

Također, prilika je dana i  udrugama  za zaštitu ljudskih prava s područja Grada Orahovice da predstave svoj rad i stečena  iskustva tako da su se uz Udrugu Jaglac predstavile i druge udruge: Udruga za osobe s invaliditetom Orahovica, Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu „Prvi znak“ Virovitica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a VPŽ, te inicijativa grupe građana za pomoć ljudima u potrebi  „Dobro se dobrim vraća“.

Predsjednica Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Putokaz“, Suzana Đebro Maričić, govorila je o trogodišnjem radu udruge i izuzetno dobroj suradnji s nekoliko udruga u realizaciji projekata, a posebnu zahvalu uputila je dr. Marijani Vidaković Peček, za nesebičan rad i potporu koju pruža udruzi. Iskazala je predsjednica Đebro-Maričić, zadovoljstvo zajedničkim radom i nizom provedenih predavanja koji su za cilj imali edukaciju, jer, vjeruje da se upravo edukacijom može stvoriti drugačiji i pravedniji svijet, svijet koji će počivati na poštivanju prava i sloboda svakog čovjeka.