Zahvaljujući Institucionalnoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj i stabilizaciju civilnog društva udruga Jaglac razvija četiri temeljna programa između kojih je i Program razvoja volonterstva, demokratizacije i razvoja zajednice kojim se želi pridonijeti stvaranju demokratski usmjerenog, socijalno osvještenog i humanog društva na način da se osigura izgradnja otvorene i vitalne zajednice te pruži potpora socijalno osjetljivim i isključenim skupinama u društvenoj afirmaciji u ostvarivanju pozicija jednakih mogućnosti. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz poticanje aktivnog sudjelovanja građana i svih dionika, podršku osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima u stvaranju preduvjeta za integraciju i kreiranje jednakih mogućnosti teško zapošljivih skupina za život u zajednici te ostvarivanje njihovih temeljnih, demokratskih prava. Ovaj program je jedan od ključnih programa koji se njeguje i razvija od osnutka udruge.

U prvom polugodištu unaprijediti smo menadžment volontera udruge Jaglac održavanjem baze od 20-ak volontera angažiranih na svim područjima Programa udruge Jaglac i uključili 5 novih volontera. Održana je edukacije za nove volontere „Biti volonter“ u suradnji s Lokalnim volonterskim centrom Zvono iz Belišća.

Iako udruga Jaglac trenutno zapošljava 38 djelatnika volonteri su nam još uvijek neophodni i dragocjeni jer doprinose kvalitetnijem radu Udruge na čemu im zahvaljujemo.

 

 

Povećaj font
Kontrast