Udruga Jaglac uspješno provodi 1. godinu programa “Jaglac” – moj drugi dom u okviru kojeg pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravka 4 dana tjedno s uslugom prijevoza i jednim obrokom za 25 korisnika. Provedba 1. godine programa započela je s 1.lipnjem 2020. godine, a završava s 31. svibnjem 2021.g. Trogodišnji program financirana MDOMSP u godišnjem iznosu od 230.000,00 kn

 

Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske županije (VPŽ).
Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

 

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

Udruga Jaglac prijavila je 3. godišnji program “Jaglac” – moj drugi dom kojim se omogućuje pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka za 25 korisnika 5 dana u tjednu s uslugom prijevoza i 1 obrokom u udruzi u iznosu od 425.716,80 kn na godišnjoj razini, a odobreni i ugovoreni iznos na godišnjoj razini  iznosi 230.000,00 kn čime će se osigurati pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka u smanjenom opsegu 4 dana u tjednu s uslugom prijevoza i 1 obrokom u udruzi. Udruga planira osigurati sufinanciranje programa kroz humanitarne akcije, donacije građana i kroz podršku Jedinica lokalne i regionalne samouprave na kojima se pruža ova usluga. Provedbom EU projekta “Nauči me i uspjet ću!” korisnicima je osigurano sudjelovanje u programu dnevnih aktivnosti jednom tjedno kao nadopuna pružanju usluge poludnevnog boravka.

Povećaj font
Kontrast