U Virovitici je 12.10.2017. godine održana radionica pod nazivom „Koraci u pripremi i provođenju crowdfunding kampanje za udruge“. Radionicu je organizirao Centar za civilne inicijative iz Zagreba u sklopu programa E-misija.

Poludnevna radionica bila je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu predstavljena je crowdfunding platforma „Čini pravu stvar“ te primjeri uspješnih projekata koji su prikupljali sredstva putem te platforme. Predsjednica i Tajnica udruge Jaglac  predstavile su crowdfunding kampanju „Vježbaj smjelo da razviješ duh i tijelo“ koju su pokrenuli i uspješno proveli te prikupili sredstva za nabavu dvije sprave za vježbanje osoba s invaliditetom.

U drugom dijelu radionice sudionici/e su naučili koji su sve potrebni koraci za pripremu i uspješnu provedbu crowdfuning kampanje, a na samome kraju sudionici/e su kroz rad u grupama razvijali svoje potencijalne kampanje.

Ova tema izazvala je velik interes predstavnika/ca udruga i institucija iz lokalne zajednice pa se na radionici okupilo 30-ak osoba željnih učiti o alternativnim modelima financiranja svojih aktivnosti.