12.i 13. listopada 2021. Udrugu Jaglac posjetili su studenti VI godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (MEFOS) u sklopu kolegija “Zdravlje u zajednici” Katedre za javno zdravstvo, u pratnji prof.dr.sc. Maje Miškulin i Doc.dr.sc. Ivana Miškulin.

Lidija Stojković, koordinatorica programskih aktivnosti udruge „Jaglac“ predstavila je rad udruge i „Program inkluzije i prevencije institucionalizacije kroz pružanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom“ u višenamjenskoj dvorani „Papuk“ u Orahovici. Nakon izlaganja i kratkih uputa studenti su se uputili na 2 lokacije i uključili u rad s 4 skupine korisnika pod vodstvom izvoditelja aktivnosti poludnevnog boravka udruge „Jaglac“ kako bi sve aktivnosti proveli u skladu s preporukama mjerodavnih tijela za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19. U prostoru EPC Betanija provedene su kreativna i sportska  radionica. Studenti i korisnici su mogli izabrati u koju aktivnost se žele uključiti. U kreativnoj radionicu su izrađivali božićne čestitke, a u sportsko-rekreacijskoj su birali između više igara: viseća kuglana, stolni tenis i igre loptom/lopticama. U prostoru kuće Jaglac treća i četvrta skupina je sudjelovala u aktivnostima završnih radova na izradi vrećica/vješalica s lavandom i izrađivali vijenac za vrata dok je četvrta skupina prvo razgovarala na temu „Zdrava prehrana i prevencija pretilosti“, a potom su izradili tanjure zdravih obroka.

Idući tjedan, 19. i 20. listopada planira se provedba radionica sa sličnim sadržajem za još dvije grupe studenata kako bi ukupno mogli primiti sve 4 skupine studenata.

Udruga „Jaglac“ zahvaljuje MEFOS-u na ukazanom povjerenju i nastavku višegodišnje suradnje; Gradu Orahovica i EPC Betanija Orahovica na ustupljenom prostoru i najmu opreme.

Povećaj font
Kontrast