21. srpnja 2021. godine u udruzi Jaglac održan je sastanak s gospodinom i gospođom Perković – predstavnicima udruge Fraternite Catalogne iz Francuske i gospodinom Željkom Kiš iz Gradskog crvenog križa Orahovica, u cilju razvoja daljnje suradnje u korist osoba s invaliditetom. Na sastanku su osim djelatnika Udruge prisustvovali i roditelji koji su dobili informaciju o dostupnoj rabljenoj opremi i pomagalima za osobe s invaliditetom koja mogu preuzeti u skladištu Gradskog crvenog križa u Orahovici. Osim toga roditelji i djelatnici iznijeli su i svoje specifične potrebe za rabljenim pomagalima i opremom koja može olakšati život osoba s invaliditetom kao i onima koji o njima skrbe. Dogovoreno je da će se komunikacija nastaviti, kao i posjet udruzi Jaglac.

Ivan Perković rodom iz Orahovice napustio je Hrvatsku kao 17-godišnji mladić i više od 50 godina živi u Francuskoj. Sa suprugom Carmen Perez i prijateljicom Josette Roig osnovali su početkom Domovinskog rata humanitarnu udrugu Fraternite Catalogne Croatie (Bratstvo Katalonije i Hrvatske) u gradu Perpignanu na jugu zemlje koja je nekoliko puta godišnje slala humanitarnu pomoć potrebitima u Hrvatskoj i Bosanskoj Posavini. Kasnije su se specijalizirali za pomoć bolesnim i imobilnim članovima zajednice prvo u Slatini, a zatim i u Orahovici u suradnji s Crvenim Križem. Vlastitim novcem, na svaki poziv u krugu od 300 km, odlazili su i svojim rukama u svoja vozila tovarili su medicinske krevete, invalidska kolica, stolice za WC, štake i druga pomagala. Sve su to sortirali i deponirali u skladištima i zatim svojim sredstvima prikupljenim od prodaje na “buvljim pijacama” ukrcavali i plaćali tegljače za Hrvatsku. I tako već više od 25 godina.

Povećaj font
Kontrast