6. ožujka 2024. po završetku Godišnje skupštine udruge „Jaglac“ održan je sastanak roditelja i članova obitelji korisnika poludnevnog boravka i programa “Jaglac” moj drugi dom. 

Josipa Pernar, mag.act.soc. upoznala je roditelje s programom rada poludnevnog boravka i praktičnim izazovima u praksi (način odijevanja sukladno aktivnostima, održavanju higijene zbog svakodnevne tjelovježbe i sl.). Informirala je roditelje da će provesti individualna ispitivanja korisnika radi dopune dokumentacije za svakog korisnika.

Voditeljica programa, Lidija Stojković zahvalila je roditeljima i korisnicima na njihovom doprinosu u uspješnoj provedbi 3. godine programa „Jaglac“ – moj drugi dom. Informirala je nazočne o podnesenom zahtjevu MROSP za većom izmjenom i dopunom aktivnosti programa. Umjesto programskih aktivnosti pružanja usluge poludnevnog boravka pruža se inovativna socijalna usluga i model skrbi u zajednici koji pridonosi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom za minimalno 10 korisnika, uključujući i potporu razvoju mobilnih timova.

Na sastanku su bili prisutni i korisnici socijalne usluge poludnevnog boravka i programa “Jaglac” moj drugi dom.