U okviru projekta “Moj asistent II” u četvrtak, 21. rujna 2017. godine održan je redovan mjesečni sastanak osobnih asistenata. Voditeljica projekta i koordinator osobnih asistenata osim redovnih aktivnosti u sklopu projekta upoznali su asistente i s nadolazećim aktivnostima udruge “Jaglac” i potaknuli ih na veću suradnju i uključenje u kraći program “Jaglac” – moj drugi dom.