20.veljače u prostoru Udruge Jaglac obilježen je 11. Tjedan psihologije (19. do 25. veljače) provedbom radionice „Pohvaljujem te“ koju su održale naše dugogodišnje volonterke Anja Radaković i Iva Matek – mag. psihologije.  Cilj radionice bio je razvijati samosvijest i samopouzdanje korisnika uz poštivanje drugih i drugačijih, naučiti uočavati pozitivne osobine svakog člana, njegovati prijateljstvo i poštovanje među korisnicima, stvarati poticajno okruženje za razvoj.

Radionice sa stručnim suradnicama – volonterkama održavaju se 1 mjesečno  u okviru 3.godišnjeg programa “Jaglac” – moj drugi dom kao podrška u osobnom razvoju i razvoju socijalnih vještina u cilju jačanja samopoštovanja, emocionalnih i socijalnih vještina. Volonterke su izradile i okvirni plan za 3. godine koji glavni naglasak stavlja na razvoj i  jačanje pozitivne slike o sebi, a planira se provesti kroz 36 tematskih radionica kojima će se doprinijeti razvoju pozitivne slike o sebi što je jedan od najvažnijih temelja za skladan psihosocijalni razvoj osobe. Osim toga, razvijati će se i osnaživati socijalne kompetencije koje doprinose zdravom razvoju, izgradnji kvalitetnih odnosa s drugim ljudima i samim sobom. Uz dvije psihologinje program provodi i Tamara Nikšić, edukacijska rehabilitatorica. Do sada je održano 7 radionica. Zahvaljujemo našim volonterkama na predanom radu i podršci koju pružaju našim korisnicima.