U sklopu projekta Nauči me i uspjet ću! u siječnju 2021. godine održane su radionice s vanjskim stručnjacima za korisnike – glazbene radionice s elementima muzikoterapije te edukacijsko-rehabilitacijske radionice. Radionice su održane na tri lokacije: u udruzi „Jaglac“ Orahovica, udruzi „MI“ Požega i udruzi Vretenac Slatina.

Projekt Nauči me i uspjet ću! prijavljen je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca ( 27.4.2020. – 27.4.2022. ). Vrijednost projekta iznosi 1.492.970,50 kn, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica, a partneri na projektu Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina, „MI“ udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, Centar za socijalnu skrb Slatina, Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina.

 

Povećaj font
Kontrast