U sklopu projekta Nauči me i uspjet ću! tijekom mjeseca studenog održane su radionice s vanjskim stručnjacima za dvije ciljne skupine – osobe s invaliditetom te članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu.

Za korisnike udruge „Jaglac“ održana je edukacijsko-rehabilitacijska radionica koju je vodila Ivana Sabolić, mag.rehab.educ. Tema radionice bila je slobodno vrijeme, kako ga provode i u kojim aktivnostima. Cilj radionice bio je potaknuti korisnike na kvalitetno korištenje slobodnog vremena te osvijestiti vlastite interese svakog pojedinaca vezane uz slobodno vrijeme.

Za članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu u studenom je također održana edukacijsko-rehabilitacijska radionica koju je vodila Patricija Karaman, mag.rehab.educ. Na radionici su članovi obitelji razgovarali o tome što za njih i za njihove članove obitelji znači Udruga, s kojim se preprekama svakodnevno susreću te koje su to teme od posebnog interesa za njih i njihove članove obitelji o kojima bi željeli više čuti i razgovarati.

Projekt Nauči me i uspjet ću! prijavljen je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica, a partneri na projektu Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina, „MI“ udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, Centar za socijalnu skrb Slatina, Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina, a suradnik na projektu Centar za socijalnu skrb Požega.

 

Povećaj font
Kontrast