U sklopu projekta Unaprjeđenje kompetencija koje doprinose trajnoj socijalnoj uključenosti (projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda), a koji provodi Udruga Kamenčići iz Šibenika u partnerstvu s Udrugom Jaglac i Udrugom Regoč iz Slavonskog Broda, Udruga Jaglac provodi radionice mekih vještina za 9 korisnika OSI s stručnom suradnicom mr. sc. Mirjanom Jakovčev.

Cilj radionica je razvoj širokog spektra vještina od razvijanja pozitivne slike o sebi, smanjenja stresa i timskog rada do osposobljavanja sudionika za aktivniju ulogu na tržištu rada.

Povećaj font
Kontrast