Od 11. siječnja 2021. rad s korisnicima u okviru  trogodišnjeg programa “Jaglac” – moj drugi dom ponovno se provodi u prostoru udruge u skladu s preporukama mjerodavnih tijela u cilju zaštite korisnika nakon punih mjesec dana. Sukladno preporukama od 10. prosinca 2020. djelatnici zaposleni na 3. godišnjem programu “Jaglac” – moj drugi dom, iskoristili su godišnji odmor naizmjenično i  pružali prilagođenu podršku sukladno specifičnim potrebama i sposobnostima svakog pojedinog korisnika putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, odnosno na daljinu. Proveden je i terenski posjet svim korisnicima pred blagdane kako bi im dostavili prigodne poklone.

Udruga Jaglac provodi 1. godinu programa “Jaglac” – moj drugi dom u okviru kojeg pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravka 4 dana tjedno s uslugom prijevoza i jednim obrokom za 25 korisnika. Provedba 1. godine programa započela je s 1.lipnjem 2020. godine, a završava s 31. svibnjem 2021.g. Trogodišnji program financirana MDOMSP u godišnjem iznosu od 230.000,00 kn

Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske županije (VPŽ).
Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

 

Povećaj font
Kontrast