Dana 18.11.2022. godine Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica u suradnji sa Zavodom za unapređivanje sigurnosti d.d. provela je za svoje djelatnike program osposobljavanja radnika za rad na siguran način. Program obuhvaća uvodni dio, sredstva rada, radni okoliš i osobnu zaštitnu opremu, evakuaciju i spašavanje, izvore opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu i mjere zaštite, zaštitu od požara te specijalistički program.