U sklopu projekta Nauči me i uspjet ću! koji udruga „Jaglac“ provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina, MI udrugom roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju Požega, Centrom za socijalnu skrb Požega, Virovitičko-podravskom županijom i Gradom Slatina te u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Požega provodi se Program dnevnih aktivnosti u zajednici za osobe s invaliditetom pod nazivom „Škola samostalnog življenja“.

U udruzi „Jaglac“ ovim programom obuhvaćeno je 15 korisnika jedan dan u tjednu (nadopuna trogodišnjeg programa „Jaglac“ – moj drugi dom) te 10 novih korisnika pet dana u tjednu. U okviru programa svakodnevno se provode aktivnosti usmjerene na aktivnu podršku neovisnom življenju (briga o sebi, razvoj svakodnevnih životnih vještina) te aktivnosti organizacije slobodnog vremena (provedba produktivnih kreativnih aktivnosti/radionica, organizacija vlastitog slobodnog vremena).

Provedbom Programa dnevnih aktivnosti u zajednici za osobe s invaliditetom nastoji se doprinijeti neovisnom životu osoba s invaliditetom u cilju prevencije institucionalizacije.

Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

Povećaj font
Kontrast