7. i 14. prosinca u sklopu projekta “Šalji dalje” održane su dvije radionice “Zavolontiraj se” u Srednjoj školi “Stjepan Ivšić” Orahovica za 120 učenika. Predavanje i radionice za učenike održala je Tena Anić, edukacijska rehabilitatorica i voditeljica projekta, a glavna tema radionice bila su prava i obveze volontera te organizatora volontiranja. Na radionicama je sudjelovala i pedagoginja Snježana Konopek.                         8. i 15. prosinca u srednjoj školi Marka Marulića Slatina, održane su dvije radionice na istu temu za 150 učenika. Na radionica su osim učenika sudjelovale i profesorice Silvija Štimac i Marina Ivoš. Kontakt sa školama i organizaciju radionica provela je koordinatorica projekta Udruge Jaglac Ivona Lizačić.

Udruga Jaglac započela je i s radovima renoviranja sanitarnog čvora na Volonterskoj točki u VPŽ, na staroj školi u Novoj Jošavi. Završetak radova i opremanje prostora planira se do kraja siječnja 2018.. Prostor će se koristiti za provedbu aktivnosti projekta “Šalji dalje”.  Radove izvodi Dafit d.o.o. Orahovica. Keramika Modus Orahovica donirala je svu potrebnu količinu keramičkih pločica. Zahvaljujući volonterskim akcijama prostorije bivše učionice i zbornice su oličene. Zahvaljujemo svima na podršci.

Projekt “Šalji dalje” provodi se od 1. kolovoza 2017., a usmjeren je razvoju volonterstva na području tri slavonske županije – Osječko – baranjske, Požeško – slavonske i Virovitičko – podravske. Partneri na projektu su Grad Belišće, udruga Slap iz Osijeka, udruga Jaglac iz Orahovice, SŠ Marka Marulića Slatina te SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Jedna od aktivnosti projekta je i organizacija radionica za osnivanje školskih volonterskih klubova. Radionice “Zavolontiraj se” usmjerene su srednjoškolcima, a kroz sudjelovanje na radionicama mladi se upoznaju s pojmom volonterstva, sa zakonskim okvirom volontiranja u Republici Hrvatskoj te ih se potiče na aktivno sudjelovanje u društvu. Nakon radionica osnovat će se školski volonterski klubovi u Obrtničkoj školi Požega te SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica i SŠ Marka Marulića Slatina. Učenici će zajedno sa svojim mentorima i nastavnicima razvijati volonterstvo u svojoj školi, ali i lokalnoj zajednici. Tijekom projektnih aktivnosti radi se i na pružanju podrške školskim volonterskim klubovima, učenici se potiču na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice te se potiču na samostalno osmišljavanje volonterskih akcija.
U sljedećem razdoblju projekta radit će se na osnivanju volonterskih klubova te na osmišljavanju volonterskih akcija s učenicima.