Pružanje usluge poludnevnog boravka, u okviru 3. godišnjeg programa “Jaglac” moj drugi dom,  provodi se sukladno preporukama mjerodavnih tijela (HZJZ,MRMSOSP i NZZJZ Dr. Andrija Štampar) Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi. Usprkos svim ograničenjima aktivnosti se ipak nesmetano provode u našoj dovoljno velikoj novoj kući  s voditeljima radionica i kada god je to moguće odlazi se u šetnju i u vanjski dio dvorišta naše kuće kako bi boravili što je više moguće vremena na zraku. Našim korisnicima nije lako pridržavati se svih preporuka, ali radije i tako nego ostanak kod kuće u izolaciji ruralnog područja koji loše utječe na njihovo mentalno zdravlje i u konačnici i na opće zdravstveno stanje. Osim toga posebno nam ne dostaju naši  volonteri koji nam pružaju podršku samo on-line.

Udruga Jaglac provodi 1. godinu programa “Jaglac” – moj drugi dom u okviru kojeg pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravka 4 dana tjedno s uslugom prijevoza i jednim obrokom za 25 korisnika. Provedba 1. godine programa započela je s 1.lipnjem 2020. godine, a završava s 31. svibnjem 2021.g. Trogodišnji program financirana MDOMSP u godišnjem iznosu od 230.000,00 kn.

Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske županije (VPŽ).
Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

Povećaj font
Kontrast