Udruga „Jaglac“ započela je s danom 1.11.2023.g. pružati socijalnu uslugu poludnevnog boravaka za osobe s invaliditetom u Mreži socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Boravak je usluga kojom se korisniku osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirane aktivnosti u sklopu poludnevnog boravka u Udruzi „Jaglac“ su sveobuhvatne i usmjerene na razvoj znanja, navika, radnih i socijalnih vještina u svrhu poboljšanja kvalitete života korisnika i uključenosti korisnika u lokalnu zajednicu. U Udruzi „Jaglac“ trenutno 19 korisnika koristi navedenu uslugu. Ukoliko ste Vi ili netko od Vaših članova obitelji osoba s invaliditetom i zainteresirani ste za uslugu poludnevnog boravka, slobodno nam se obratite za više informacija.