Projekt SOS-NET koji provodi Udruga ZVONO s partnerima predstavljen je načelnicima općina i gradonačelnicima s područja Vukovarsko- srijemske županije.
Predstavljanje projekta dio je aktivnosti organizacije okruglih stolova na temu „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“. Cilj je na okruglim stolovima identificirati probleme u sektoru socijalnih usluga, utvrditi razinu komunikacije i suradnje među dionicima te utvrditi ponudu i potražnju u sektoru socijalnih usluga.
Predstavljanje projekta SOS-NET organizirano je u suradnji s odjelom za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije