Projekt “Šalji dalje”

Projekt “Šalji dalje” Opis projekta: Kroz provedbu projekta „Šalji dalje“ primijeniti će se inovativni pristup podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije, uvođenjem nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih....

Projekt “Moj asistent II”

Projekt “Moj asistent II” Opis projekta: Kroz projekt Moj asistent II doprinijeti će se jačanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.   Cilj projekta: Povećati socijalnu...

“Jaglac” – moj drugi dom

“Jaglac” – moj drugi dom Inovativna socijalna usluga i model skrbi u zajednici koji pridonosi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju  osoba s invaliditetom   Program financira: MDOMSP Vrijednost programa na godišnjoj razini: 240.000,00 kn...

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalna podrška Opis podrške: Osnovni ciljevi programa: 1. Razviti nedostatne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi zbog povećanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u cilju izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno...

Program “Razvoj volonterstva”

Program “Razvoj volonterstva” Opis programa: Opći cilj je: Promicanje i razvijanje vrijednosti volonterstva u lokalnoj zajednici koje doprinosi humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života osoba s invaliditetom u našoj zajednici Finaciranje...