INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalna podrška Opis podrške: Osnovni ciljevi programa: 1. Razviti nedostatne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi zbog povećanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u cilju izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno...

Program “Razvoj volonterstva”

Program “Razvoj volonterstva” Opis programa: Opći cilj je: Promicanje i razvijanje vrijednosti volonterstva u lokalnoj zajednici koje doprinosi humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života osoba s invaliditetom u našoj zajednici Finaciranje...

Projekt „PRIRODA U MOM VRTU“

Projekt „PRIRODA U MOM VRTU“ Opis projekta: Cilj ovog projekta je stvoriti preduvjete za daljnje aktiviranje korisnika Udruge u zajedničkim aktivnostima čime će se  doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici kroz socijalno...

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalna podrška Opis projekta: Osnovni ciljevi programa: 1. Razviti nedostatne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi zbog povećanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u cilju izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno...

Projekt “Zajedno za sretno odrastanje”

Projekt “Zajedno za sretno odrastanje” Opis projekta: Opći cilj je: Osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima u procesu integracije u odgojno- obrazovni sustav osnovnih škola te šire zajednice provođenjem preventivno-edukativnih...
Povećaj font
Kontrast