Projekt “Šalji dalje”

Projekt “Šalji dalje” Opis projekta: Kroz provedbu projekta „Šalji dalje“ primijeniti će se inovativni pristup podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije, uvođenjem nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih....

Projekt “Moj asistent II”

Projekt “Moj asistent II” Opis projekta: Kroz projekt Moj asistent II doprinijeti će se jačanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.   Cilj projekta: Povećati socijalnu...

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalna podrška Opis podrške: Osnovni ciljevi programa: 1. Razviti nedostatne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi zbog povećanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u cilju izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno...

Projekt „PRIRODA U MOM VRTU“

Projekt „PRIRODA U MOM VRTU“ Opis projekta: Cilj ovog projekta je stvoriti preduvjete za daljnje aktiviranje korisnika Udruge u zajedničkim aktivnostima čime će se  doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici kroz socijalno...

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalna podrška Opis projekta: Osnovni ciljevi programa: 1. Razviti nedostatne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi zbog povećanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u cilju izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno...