Projekt Moj asistent III

Opis projekta:Projektom Moj asistent III udruga „Jaglac“ u partnerstvu s udrugom Vretenac Slatina razvija i širi uslugu osobne asistencije, doprinosi jačanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom, unapređenju kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem...

Projekt Učim, radim, pomažem

Opis projekta: Projektom Učim, radim, pomažem smanjit će se nezaposlenost i socijalna isključenost zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina za pomoć osobama s invaliditetom, starijim osobama i drugim osobama u nepovoljnom položaju te kroz...

Projekt “Šalji dalje”

Projekt “Šalji dalje” Opis projekta: Kroz provedbu projekta „Šalji dalje“ primijeniti će se inovativni pristup podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije, uvođenjem nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih....

Projekt “Moj asistent II”

Projekt “Moj asistent II” Opis projekta: Kroz projekt Moj asistent II doprinijeti će se jačanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.   Cilj projekta: Povećati socijalnu...

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalna podrška Opis podrške: Osnovni ciljevi programa: 1. Razviti nedostatne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi zbog povećanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u cilju izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno...