Opis projekta:

Projekt Unaprjeđenje kompetencija koje doprinose trajnoj socijalnoj uključenosti provodi Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“ u partnerstvu s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica i Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod. Projektom će se povećati mogućnosti ulaska na tržište rada osobama s invaliditetom te mladima do 29 godina starosti kroz održavanje programa obrazovanja te neformalnog obrazovanja, čime se istodobno doprinosi smanjenju socijalne isključenosti i dodatne marginalizacije.

Cilj projekta:

Doprinijeti socijalnoj uključenosti 30 pripadnika ciljne skupine (20 OSI i 10 mladih do 29 godina), povećavajući razinu njihove zapošljivosti kroz edukacije u skladu s potrebama tržišta rada unutar Šibensko-kninske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije.

Očekivani rezultati:

30 pripadnika ciljne skupine (20 OSI i 10 mladih do 29 godina) unutar Šibensko-kninske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije sudjelovalo u programima obrazovanja, te u programima neformalne edukacije.

Donatori:

Projekt je financiran prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Unaprjeđenje kompetencija koje doprinose trajnoj socijalnoj uključenosti

Projekt su omogućili:

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Projekt

Trajanje projekta: 11.01.2019.-11.01.2021.

Vrijednost projekta: 1.043.338,50 HRK (iznos sufinanciran iz EU 1.043.338,50 HRK)

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije  „Kamenčići“

Kontakt

Koordinator projekta za udrugu Jaglac:

Robert Terfaloga

Mob: 098/931-6288