Opis projekta:

Projektom Učim, radim, pomažem – faza II smanjit će se nezaposlenost i socijalna isključenost zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina za pomoć starijim i nemoćnim osobama, te kroz obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine.

Cilj projekta:

Olakšati pristup tržištu rada 8 pripadnica ranjivih skupina na području djelovanja Udruge Jaglac unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i zapošljavanjem u lokalnoj zajednici za brigu o 48 krajnjih korisnika.

Očekivani rezultati:

8 pripadnica ciljane skupine zaposleno na poslovima pružanja potpore i podrške krajnjim korisnicima, 8 žena unaprijedilo svoj radni potencijal sudjelovanjem u obrazovanju i osposobljavanju, 48 krajnjih korisnika koristi usluge potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te uključivanju u život zajednice.

Donatori:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Učim, radim, pomažem – faza II

Posrednička tijela:

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Projekt

Trajanje projekta: 11.01.2021. – 11.02.2022.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 740.590,00 kuna (udio sufinanciranja 100%)

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica i Centar za socijalnu skrb Slatina

Kontakt

Kontakt osoba za više informacija:

Robert Terfaloga, voditelj projekta

Mob: 098/931-6288