Opis projekta:

Projektom Učim, radim, pomažem smanjit će se nezaposlenost i socijalna isključenost zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina za pomoć osobama s invaliditetom, starijim osobama i drugim osobama u nepovoljnom položaju te kroz edukaciju/osposobljavanje povećati njihova konkurentnost na tržištu rada.

Cilj projekta:

Olakšati pristup tržištu rada 6 pripadnica ranjivih skupina na području djelovanja Udruge Jaglac unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i zapošljavanjem u lokalnoj zajednici za brigu o 30 krajnjih korisnika.

Očekivani rezultati:

6 pripadnica ciljane skupine zaposleno na poslovima pružanja potpore i podrške krajnjim korisnicima, 6 žena unaprijedilo svoj radni potencijal sudjelovanjem u edukaciji/osposobljavanju, 30 krajnjih korisnika koristi usluge potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te uključivanju u život zajednice.

Donatori:

Projekt je financiran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda (100%) u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Učim, radim, pomažem

Projekt su omogućili:

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Projekt

Trajanje projekta: 01.06.2018. – 30.11.2020.

Vrijednost projekta: 1.543,462,16 HRK (iznos sufinanciran iz EU 1.543,462,16 HRK)

Nositelj projekta: Udruga Jaglac

Kontakt

Kontakt osoba za više informacija:

Robert Terfaloga, voditelj projekta

Mob: 098/931-6288