Projekt “Šalji dalje”

Opis projekta:

Kroz provedbu projekta „Šalji dalje“ primijeniti će se inovativni pristup podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije, uvođenjem nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih. Posebna pozornost biti će usmjerena na razvoj inkluzivnih volonterskih programa te osnaživanje organizatora volontiranja za kreiranje i provedbu kvalitetnih volonterskih programa. Tijekom provedbe projekta radit će se na razvoju volonterstva na području tri županije (OBŽ, VPŽ i PSŽ), kroz radionice i edukacije mladi će se pripremati na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, a u volonterske aktivnosti uključivati će se i osobe s invaliditetom i druge osobe iz ranjivih skupina društva.

Aktivnosti koje će se provoditi:

–          Organizacija edukacija i radionica usmjerenih osnivanju školskih volonterskih klubova

–          Organizacija volonterskih kampova

–          Organizacija volonterskih akcija

–          Edukacija o menadžmentu volontera i volonterskih klubova

–          Edukacija o inkluzivnom volontiranju i volontiranju u timovima

–          Organizacija inkluzivnih volonterskih aktivnosti

–          Edukacije o volonterstvu za građane

–          Podrška za školske volonterske klubove

–          Uređenje prostora za smještaj i edukaciju volontera na području tri županije (Volonterska točka u VPŽ, na lokaciji stare škole u Novoj Jošavi)

Cilj projekta:

Poticanje i razvoj suradnje između organizacija civilnog društva, javnih ustanova te jedinica lokalne i područne samouprave kako bi se uspostavili kvalitetni i održivi volonterski programi koji će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica.

Donator: Europska unija u sklopu ESF Poziva “Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa”

Posrednička tijela:

Ured za udruge Vlada RH (PT1)  

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajanje projekta: 01.08.2017.- 30.07.2019.

Vrijednost projekta: 1.171.822,24 HRK

Nositelj projekta: Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ Belišće

Partneri: Udruga Jaglac iz Orahovice, Udruga Slap iz Osijeka, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica i Grad Belišće.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivona Lizačić,

koordinatorica projekta

Mob: 098 992 36 96

Povećaj font
Kontrast