Institucionalna podrška

Opis projekta:

Osnovni ciljevi programa:

1. Razviti nedostatne izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi zbog povećanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u cilju izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu (u skladu s njihovim mogućnostima), poštujući njihovo urođeno dostojanstvo i uvažavanje njihovih posebnih interesa, te sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti.

2. Promicanje i razvijanje vrijednosti volonterstva u lokalnoj zajednici koje doprinosi humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života u našoj zajednici. Povezivanje i jačanje OCD-a u lokalnoj zajednici i šire kao vid doprinosa razvoju demokratizacije i civilnog društva lokalno i u Virovitičko podravskoj županiji (VPŽ).

 

Projekt u provedbi

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Trajanje podrške: 1.1.-31.12. 2016.
Odobrena sredstva: 126.600,00 HRK
Aneksom ugovora smanjena sredstva 88,620,00 HRK
Programi podrške:
1.Prevencija institucionalizacije i inkluzija
2.Razvoj volonterstva i jačanje civilnog društva (OCD)