Udruzi „Jaglac“ od 1. siječnja 2024. godine odobrena je trogodišnja financijska podrška u iznosu od 28.848,00 € na godišnjoj razini. (1.1.2024. – 31.12.2026.)

Cilj Udruge „Jaglac“ kroz navedenu institucionalnu podršku je stabilizacija organizacije kroz dva međusobno povezana cilja i integrirana procesa:

1. Redefiniranje postojeće organizacijske strukture i načina djelovanja kako bi na učinkovit način pratili novopostavljene programske prioritete
– redefiniranje postojeće organizacijske strukture s obzirom na djelovanje u neizvjesnom okruženju koje se stalno mijenja; priprema mlađih zaposlenika za vođenje organizacije te prijenos potrebnih znanja i vještina
– oblikovanje fleksibilnije, jednostavnije, operativnije, učinkovitije i relevantnije organizacijske strukture koja će brže i učinkovitije odgovoriti na potrebe korisnika i zajednice u cijelosti
– osiguranje sredstava za nesmetan kontinuitet rada i provedba planiranih aktivnosti u sklopu četiri strateška programa udruge – program inkluzije i prevencije institucionalizacije, program razvoja volonterstva, demokratizacije i razvoja zajednice, program razvoja društvenog poduzetništva, promicanja zdravlja i održivog razvoja, program podrške, zagovaranje i umrežavanje
– provedba unutarnjih konzultacija sa svim članovima/icama i zaposlenima na izradi Strateškog plana organizacije 2025.-2028.
2. Stabiliziranje i postupno razvijanje prioritetnih programskih aktivnosti
– osiguranje dijela plaća za dva stručna djelatnika na provedbi prioritetnih programskih aktivnosti: koordinatorica financijskog poslovanja i programkih aktivnosti udruge i koordinator rada i savjetnik za opće i pravne poslove
– kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih resursa: permanentna edukacija zaposlenih, sudjelovanje na konferencijama, radionicama te u radu različitih tijela na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
– osiguranje dijela troškova upravljanja organizacijom i troškova obavljanja osnovne djelatnosti
Razvoj navedenih područja nužno pridonosi stabilizaciji i razvoju Udruge „Jaglac“, održivosti misije i vizije organizacije, unapređuje rad s korisnicima i kvalitetu provedbe aktivnosti, povećava vidljivost i općenito utjecaj u zajednici. U tom smislu, institucionalna podrška zasigurno će osnažiti temelje za ispunjenje ciljeva rada Udruge „Jaglac“, doprinijeti njenom neovisnom djelovanju i ostvarenju misije i vizije kojima je usmjerena. Osim toga, doprinijeti će razvoju i provedbi aktivnosti unutar četiri međusobno povezana strateška pravca:

I) PROGRAMOM INKLUZIJE I PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga za OSI i njihove obitelji djeluje se u cilju prevencije institucionalizacije zadovoljenjem njihovih prioritetnih potreba u njihovom prirodnom okruženju, omogućavanjem ravnopravnog sudjelovanja i korištenja prirodnih resursa, a na dobrobit cjelokupne lokalne zajednice. Ovaj program je temeljni strateški cilj i temeljna aktivnost od osnutka Udruge „Jaglac“.

II) PROGRAMOM RAZVOJA VOLONTERSTVA, DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA ZAJEDNICE želi se pridonijeti stvaranju demokratski usmjerenog, socijalno osvještenog i humanog društva na način da se osigura izgradnja otvorene i vitalne zajednice te pruži potpora socijalno osjetljivim i isključenim skupinama u društvenoj afirmaciji u ostvarivanju pozicija jednakih mogućnosti. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz poticanje aktivnog sudjelovanja građana i svih dionika, podršku OSI i njihovim obiteljima u stvaranju preduvjeta za integraciju i kreiranje jednakih mogućnosti teško zapošljivih skupina za život u zajednici te ostvarivanje njihovih temeljnih, demokratskih prava. Ovaj program je također jedan od ključnih programa koji se njeguje i razvija od osnutka udruge.

III) PROGRAMOM RAZVOJA DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA, PROMICANJA ZDRAVLJA I ODRŽIVOG RAZVOJA želi se razviti održivi poslovni model društvenog poduzetništva koji će osigurati platformu za rad i zapošljavanje teško zapošljivih skupina, posebice OSI. Na taj će se način, osim unapređenja kvalitete života korisnika i zajednice, dodatno doprinjeti održivosti rada udruge, osnaživanju razvoja i stabilnosti kapaciteta udruge.

IV) PROGRAM PODRŠKE, ZAGOVARANJE I UMREŽAVANJE podrazumijeva razvoj partnerstva te razvoj i unapređenje politika za OSI na svim razinama. Navedeno se provodi u cilju izgradnje inkluzivnog okruženja u zajednici, snažnije senzibilizacije javnosti, doprinosa većem društveno odgovornom poslovanju, te općenito provedbi projekata i programa koje će osigurati promicanje i ispunjenje socijalnih, humanih i demokratskih prava OSI u konteksu izgradnje društva jednakih mogućnosti.