Opis programa:

Opći cilj je: Promicanje i razvijanje vrijednosti volonterstva u lokalnoj zajednici koje doprinosi humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života osoba s invaliditetom u našoj zajednici

Finaciranje programa: iz vlastitih sredstava, donacija

Broj volontera: 30

Kratak opis programa:

Razvijanje i njegovanje volonterskog rada u velikoj mjeri pridonosi ostvarenju cilja Udruge kao i njezinoj djelatnosti razvijanja oblika pomoći i samopomoći osobama s IT. Volonterski rad podupire okupljanje i organiziranje roditelja na ustanovljavanju izvaninstitucionalnih oblika zbrinjavanja i korištenja slobodnog vremena osoba s IT u cilju pomoći obiteljima, kao i boljem povezivanju s lokalnom zajedicom i ostavrenju suradnje s nadležnim državnim organima, lokalnom upravom i samoupravom, stručnim službama, ustanovama, poduzećima, građanima, udrugama građana i drugim.
Razvoj volonterske službe važan je i prepoznat u društvu te ima tendenciju širenja i na druga područja volonterskog angžmana u našoj lokalnoj sredini. Do sada je ostvarena dobra suradnja s ustanovama u gradu, posebice osnovnom i srednjom školom gdje su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj suradnje i edukacije u svrhu odgoja za volonterstvo. Kroz javne manifestacije informirali smo javnost o angažmanu volontera u našoj udruzi te su nas prepoznati i na tom području kao primjer dobre prakse. Iz tog razloga Udruzi je dodjeljena godišnja regionalna nagrada Volonterskog centra Osijek u kategoriji primjer dobre prakse uključivanja volontera u rad udruge za 2014.g.

Voditeljica programa i koordinatorica volontera Udruge Jaglac: Lidija Stojković

 

program-razvoj-volonterstva-hrvatska-volontira_800x531

 

program-razvoj-volonterstva-edukacija-volontera_800x600