Tri predstavnika udruge „Jaglac“ prošlo je edukaciju od 16 poludnevnih radionica od studenog 2017. do veljače 2018. na temu „Edukacija društvenih poduzetnika o vještinama upravljanja i poslovanju“ Zadruge Miva Art iz Belišća u sklopu projekta Miva Art 2 koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjena je društvenim poduzetnicima i mladim nezaposlenima. Edukacije su održane u Lokalnom volonterskom centru Zvono u Belišću.
Sudionici edukacije imali su prilike slušati nekoliko modula: Osnove društvenog poduzetništva, Marketing društvenog poduzetništva, Strategija društvenog poduzeća, Vještine upravljanja društvenim poduzećem, Financijsko upravljanje i Timski rad. Edukaciju je provela Sonja Vuković iz udruge Slap iz Osijeka. Kroz radionice sudionici su stekli osnovna znanja o društvenom poduzetništvu, te stekli vještine dobrog upravljanja društvenim poduzećem. Ujedno su se susreli i s primjerima dobre prakse koji će im biti korisni u daljnjem poslovanju, a onima koji se tek odluče baviti društvenim poduzetništvom dobar primjer kako krenuti u pravom smjeru.
Zahvaljujemo udruzi Zvono Belišće i Zadruzi Miva Art na ovoj važnoj i vrijednoj edukaciji koju su nam pružili.