6.12.2022. održana je regionalna radionica u Osijeku na saziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike namijenjena regionalnoj i lokalnoj samoupravi, razvojnim agencijama te predstavnicima tijela i organizacija koja u svojoj nadležnosti imaju zadaće vezane uz provedbu Nacionalnog i akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
Cilj radionice je osigurati akterima na regionalnoj i lokalnoj razini smjernice i korisne alate za djelotvornu provedbu Nacionalnog i akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te smjernice za razvoj vlastitih mjera u okviru planova razvoja.
Robert Terfaloga, tajnik udruge “Jaglac” sudjelovao je na radionici kao jedan od dva predstavnika civilnog sektora za VPŽ.