27. siječnja 2020. Predstavnici udruga, članica Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT), između kojih je bio i Robert Terfaloga – predstavnik udruge Jaglac, održali su dva važna sastanka kod Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom (OSI) i u Uredu za udruge.

Prvi sastanak održan je u Uredu Pravobraniteljice za OSI s Ankom Slošnjak – Pravobraniteljicom i Savjetnicama: Vesnom Mužina i Anom Bahunek na kojem su se predstavile udruge članice Saveza te iznijele izazove s kojima se susreću u svojem djelovanju:

 • nesigurnost opstanka udruga i nemogućnost zadržavanja stručnog kadra zbog projektnog načina financiranja
 • nesigurnost i nemogućnost kontinuiteta u provedbi EU projekata kojima se pružaju socijalne usluge
 • dugo čekanje na rezultate – čak i po 2 godine kada se situaucija u udrugama u potpunosti mijenja
 • „najbrži prst“ kao način selekcije projektne prijave !!
 • EU projekti ne pružaju udrugama ono što im je potrebno, pa se udruge uvijek moraju prilagoditi natječaju
 • neizvjesnost opstanka udruga kroz provedbu 3. godišnjih programa MDOMSP
 • nemogućnost ulaska u Mrežu pružatelja socijalnih usluga usprkos posjedovanju Licence za pružanje socijalnih usluga
 • Udruge koje su u Mreži pružatelja socijalnih usluga imaju dugogodišnju istu cijenu „glavarine“ koja nije dostatna za pružanje kvalitetne usluge i zantno je niža u usporedbi s istom uslugom u institucijama
 • Ignoriranje većine upita o ključnim informacijama od strane državnih institucija (natječaji za nastavak projekta/programa; 3 ministra MDOMSP za vrijeme svojih mandata nisu pokazali interes za sastanak s predstavnicima Saveza udruga OSIT …)
 • Lokalne zajednice nisu jednako razvijene i nemaju mogućnost sufinaciranja i direktnog ugovaranja socijalnih usluga
 • pružanjem izvanistitucionalih socijalnih usluga u zajednici udruge doprinose širenju mreže socijalnih usluga u zajednici i promicanju jednakih prava OSI i njihovih obitelji u skladu s hrvatskim i međunarodnim pravima OSI, ali nažalost nemaju osiguran kontinuitet u radu zbog projektnog i programskog pružanja socijalnih usluga
 • Nastavak dosadašnje prakse prema udrugama dovesti će do njihovog slabljenja te će one biti prisiljene na prestanak pružanja socijalnih usluga

Ana Slošnjak, Pravobraniteljica osoba s invaliditetom složila se s predstavnicima udruga da je politika prema udrugama krenula u krivom smjeru, pogotovo što se tiče smanjivanja sredstava. Udrugama su se otvorile određene mogućnosti, a zatim su se te mogućnosti počele ograničavati. Republika Hrvatska nije dala jasnu viziju reforme i razvoja socijanog sustava. Na ovaj način može se iščitati kakav je stav države prema OSI. Ne postoji jasan plan za iduće programsko razdoblje, a ako se ovaj trend nastavi – institucije će zamjeniti udruge, a takav sustav će se vrlo brzo pokazati neodrživim. Podrška udrugama je važna te se ona razlikuje od boravka u institucijama. Krajnje je vrijeme za pritisak i odgovore na postavljena pitanja.

Mirjana Jakovčev, Predsjednica Saveza udruga OSIT, zahvalila se na prijemu i razgovoru te upozorila na posljedice koje bi novi Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi mogao imati za prava OSIT, ali i općenito za OSI. Ako pravo na osobnu invalidninu bude ograničeno isključivo na osobe kojima je utvrđen IV stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisu o metodologijama vještačenja, veliki dio OSIT/OSI izgubiti će pravo na osobnu invalidninu. Slično će se dogoditi i s drugim naknadama, a imati će posljedice i na buduću praksu kod vještačenja, koja ionako nije ujednačena u svim regijama RH. Bilo kakav gubitak prava na naknadu čini OSIT ekonomski sve ovisnijima o svojim roditeljima koji taj teret teško podnose posebice kako postaju sve stariji.

Ana Slošnjak je zaključila razgovor izvjestivši prisutne da je Ured POSI otvorio područne urede u Splitu i Osijeku,a do kraja 2020. otvoriti će se i u Rijeci. To otvara mogućnost za organizaciju zajedničkih regionalnih skupova na kojima bi se moglo provoditi informiranje udruga, roditelja i svih zainteresiranih o pojedinim pravima iz sustava socijalne skrbi, ali i šire.

Sastanak u Uredu Vlade RH za udruge također je protekao u istom smjeru razgovora na kojem su izneseni izazovi s kojima se susreću udruge.

Povećaj font
Kontrast