Regionalna završna konferencija za projekt SOS-NET održat će se 23. veljače 2016. godine u Osijeku u prostorijama gradske četvrti Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1. Planirano trajanje konferencije je od 11 do 16 sati.
Svrha konferencije je predstaviti rezultate projekt SOS-NET dionicima u sektoru socijalnih usluga na području pet slavonskih županija (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska) i inicirati dijalog među dionicima na tržištu socijalnih usluga.
Facilitatorica konferencije je gđa. Gordana Stojanović.
Prijave za sudjelovanje vrše se slanjem popunjenog prijavnog obrasca na mail:
– zvono@os.t-com.hr
– Rok za prijavu je do 21. veljače 2016. do 24 sati.
Potvrde o sudjelovanju primit ćete u ponedjeljak 22. veljače do 14 sati.
Broj mjesta je ograničen pa će se, u slučaju većeg broja prijava, voditi računa da se uključi što veći broj organizacija uvažavajući redoslijed prijavljivanja.

Program završne konferencije

Prijavni obrazac

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga provodi projekt SOS-NET.
Vrijednost projekta je 746.144,00 kune.
Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.
Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.
Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.
Kako je glavna svrha projekta osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga u provedbi aktivnosti će biti usmjerene na usvajanje znanja i vještina članova, zaposlenika i volontera za organizacijsko jačanje, dostizanje razine kvalitete socijalnih usluga, u skladu s definiranim standardima, te uspostavljanje suradnje i partnerstva među dionicima u zajednici ključnim za kvalitetno i racionalno upravljanje raspoloživim resursima.