Okrugli stol organiziraju Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „ZVONO“s partnerima Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga.Svrha organizacije Okruglog stola na temu  „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ je okupljanje dionika u sektoru socijalnih usluga s područja Vukovarsko-srijemske županije radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga. Okrugli stol s istom temom već je oržan na području  ostale četiri slavonske županije.

Okrugli stol će se održati u Slavonskom Brodu, 28.siječnja 2016.godine u 13 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I bb.

Prijave se primaju do 27.siječnja 2016. godine u12 sati.

Molimo Vas da se prijavite za sudjelovanje kako bismo se mogli kvalitetno pripremiti za rad.

Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail:zvono@os.t-com.hr.

 

 

PROGRAM OKRUGLOG STOLA

 

 

Vrijeme Tema Izlagač
12,45-13,00 Registracija sudionika
13,00-13,15 Predstavljanje sudionika
13,15-13,30 Predstavljanje projekta „SOS-NET“ Jasna Petrović, voditeljica projekta SOS-NET
13,30-14,00 Stanje socijalnih usluga u Brodsko-posavskoj županiji- analiza upitnika i rasprava Facilitator
14,15-14,45 Kanali komunikacije i suradnje među dionicima Facilitator
14,45-15,00 Zaključci i preporuke Facilitator

 

 PRIJAVNI OBRAZAC

Okrugli stol na temu “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“

Slavonski Brod, 28.siječnja 2016. godine u 13 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I bb.

Prijavnicu preuzmite klikom na prijavnicu….

prijavnica_brod

 

Prijave se primaju do 27.siječnja 2016. godine u 12 sati. Popunjenu prijavnicu pošaljite na

e-mail:zvono@os.t-com.hr.

Molimo Vas da se prijavite za sudjelovanje kako bismo se mogli kvalitetno pripremiti za rad.

Napomena: organizator nije u mogućnosti podmiriti trošak dolaska na Okrugli stol.