Edukacija „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

Edukacija ukupno traje 5 dana:

  • 2 dana: Strateško planiranje;
  • 1 dan: Operativno planiranje
  • 1 dan:Timski rad
  • 1 dan: Upravljanje ljudskim resursima.

Edukacija će biti organizirana za pet slavonskih županija, na dvije lokacije.

Za sudjelovanje na edukaciji se prijavljuju OCD, a za svaku temu imenuju svog predstavnika (predstavnici koji će sudjelovati  u radu ne moraju biti isti svih pet dana). Ovisno o poslovima koje obavljaju u OCD različite osobe mogu sudjelovati na edukaciji po temama.

Termini edukacija:

20.01.2016.- Operativno planiranje

21.01.2016.- Timski rad

26.01.2016.- Upravljanje ljudskim resursima

Trajanje edukacij od 9 do 17 sati u prostoru EPC „Betanija“, ulica Zelena 2,

za OCD s područje Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Prijave se primaju do 18. siječnja 2016. godine u 12 sati. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu  prihvaćanja Vaše prijave  dobiti ćete 19.siječnja do 15 sati na e-mail iz prijave.

Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail:udruga.jaglac@gmail.com

polaznici će  po završetku edukacije dobiti potvrde o pohađanju.

S obzirom na sve složenije procedure  u apliciranju za sredstva za financiranje rada OCD potrebno je sustavno planiranje i upravljanje OCD. Jedan od alata i dokaza  da se ozbiljno pristupa poslu je i Strateški  i operativni plan organizacije koji se prilaže u dokumentaciji za natječaje. Za provedbu projekata nužan je timski rad, a za kontinuitet u radu pored financijskih sredstava nužno je i upravljanje ljudskim resursima kako bi se povećala konkurentnost OCD na tržištu.

Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi  Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerimaUdrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženjem  „Baranja“ iz Luga.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta  je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija. Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC

Edukacija Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“

Orahovica- 20., 21. I 26.siječnja 2016. Godine u prostoru EPC „Betanija“, ulica Zelena 2, Orahovica

Prijave se primaju do 18. Siječnja  2016.godine u 12 sati.  Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail:udruga.jaglac@gmail.com

Molimo Vas da se prijavite za sudjelovanje kako bismo se mogli kvalitetno pripremiti za rad.

Napomena: Za polaznike je osiguran ručak , ali organizator nije u mogućnosti podmiriti trošak dolaska na edukaciju.