Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ provodi projekt SOS-NET u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.
Dana 08. siječnja 2015.godine u prostorijama Udruge Zvono nositelj projekta i partneri potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta kojim su regulirana međusobna prava i obveze. Na partnerskom sastanku dogovorena je dinamika provedbe projektnih aktivnosti i usuglašeni planovi za nabavu roba i usluga. Isplanirani su i prvi posjeti organizacijama civilnog društva članicama, za sada, neformalne mreže SOS-NET. Svrha posjeta je dogovoriti suradnju i pomoć u prikupljanju informacija o stanju socijalnih usluga na području pet slavonskih županija u kojima će se projekt provoditi
Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune, a sredstva su iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga”. Posrednička tijela su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.
Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.
Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.