10. listopada udrugu Jaglac po prvi puta posjetilo je 10 studenata  6. godine Medicinskog fakulteta Osijek u sklopu redovne terenske nastave pod vodstvom mr.sc. Dubravke Holik, dr.med., asistentice na Katedri za Javno zdravstvo.  Lidija Stojković, koordinatorica programskih aktivnosti udruge Jaglac predstavila je programe i projekte udruge. Studenti su upoznali korisnike 3.godišnjeg programa “Jaglac” – moj drugi dom i sudjelovali u radionicama radne okupacije. Tijekom posjeta dogovorena je buduća suradnja.

Zahvaljujemo studentima na posjeti i ugodnom druženju.