21.ožujka 2024. godine održane su dvije paralelne radionice stručne podrške Obiteljskog centra Područna služba Virovitičko podravska, partnera na 3. godišnjem programu “Jaglac” moj drugi dom. Tamara Sadlovski (prof.rehab.) održala je radionicu za osobe s intelektualnim teškoćama na temu „Opasnosti na internetu“, a Sandra Matošina Borbaš, (prof. psiholog) održala je radionicu za roditelje i članove obitelji na temu „Seksualnost kod osoba s intelektualnim teškoćama“. Zahvaljujemo partnerima na njihovom doprinosu u provedbi programa.
 
Trogodišnji program Jaglac”- moj drugi dom (1.6.2023.-31.5.2026.) provodi se u partnerstvu s Gradom Orahovica i Obiteljskim centrom Područna služba Virovitičko-podravska, a financira ga MROSP u iznosu od 25.000 eura na godišnjoj razini. Više o programu: https://udrugamrorah.hr/project/jaglac-moj-drugi-dom-3/