Osnovana mreža pružatelja socijalnih usluga SOS -NET – Udruga Jaglac jedan od osnivača mreže

U prostorijama CITADELE-Centra za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom Udruge „Zvono“ iz Belišća u ponedjeljak, 28.09.2015., održana je osnivačka skupština na kojoj je osnovana Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET. Sjednici je nazočilo četrdesetak predstavnika pružatelja socijalnih usluga s područja pet slavonskih županija.
Mrežu je osnovalo 11 osnivača, a još petnaestak pružatelja je pristupilo u članstvo. Izabrano je i vodstvo Mreže. Za predsjednicu je izabrana Jasna Petrović iz Udruge „ZVONO“ iz Belišća, a za dopredsjednicu Lidija Stojković iz Udruge „Jaglac“ iz Orahovice. Upravni odbor Mreže, osim predsjednice i dopredsjednice, čini još pet predstavnika pružatelja socijalnih usluga (po jedan iz svake slavonske županije). Sjedište Mreže SOS-NET bit će u Belišću u prostorijama Udruge „ZVONO“.
Rad Mreže bit će organiziran kroz sekcije koje će se baviti različitim ciljnim skupinama. Za početak su formirane četiri sekcije koje se bave: djecom i mladima; osobama starije životne dobi; osobama s invaliditetom i ženama i obitelji. Radom sekcija koordiniraju voditelji. Slijedi registracija Mreže u Uredu za državnu upravu, a potom i izrada strategije rada Mreže za razdoblje 2016.-2018. godine.
Svrha osnivanja Mreže SOS-NET je povezivanje i suradnja pružatelja socijalnih usluga, ali i ostalih dionika iz sektora socijalnih usluga. Organiziranjem Mreže namjerava se doprinijeti poboljšanju dostupnosti i podizanju standarda socijalnih usluga, razvijanju inovativnih socijalnih usluga po mjeri korisnika, sudjelovanju u kreiranju javnih politika te zajedničkom apliciranju na natječaje i boljem iskorištavanju dostupnih financijskih sredstava osobito onih iz europskog socijalnog fonda. Naglasak će biti na međusektorskoj suradnju u zemlji, ali i inozemstvu Među predstavnicima pružatelja socijalnih usluga najzastupljenije su bile organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave pružanjem socijalnih usluga, ali i predstavnici ustanova i privatnih pružatelja usluga.