3. prosinca 2021. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici VPŽ Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica održati će se Okrugli stol na temu  „Mapiranje socijalnih usluga u Slavonskoj regiji“

Okrugli stol održati će se u sklopu projekta Nauči me i uspjet ću u organizaciji Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ kao nositelja projekta i Virovitičko podravske županije, partnera na projektu u cilju poticanja bolje suradnje civilnog i javnog sektora u pružanju i širenju socijalnih usluga u VPŽ. Svrha okruglog stola doprinijeti je suradnji i komunikaciji na regionalnoj razini u planiranju i pružanju socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama.

Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

 

 

 

 

 

Povećaj font
Kontrast