Nastavlja se organizacija volonterskih kampova u sklopu projekta „Šalji dalje“ koji od kolovoza 2017. godine provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono iz Belišća, a čiji je partner na projektu Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica.

Treći po redu volonterski kamp održan je na imanju volonterske točke čije je uređenje predviđeno projektom u Požeškom Markovcu od 03.-07. rujna 2018. godine, dok je četvrti volonterski kamp održan u kampu Citadela u Belišću od 13.-17. rujna 2018. godine. U oba volonterska kampa uključeni su mladi iz ranjivih skupina i njihovi vršnjaci te 4 koordinatora volontera zaposlenih na projektu „Šalji dalje“. Mladi su za vrijeme trajanja kampova bili uključeni u različite aktivnosti kao što je uređenje okoliša i prostora volonterskih kampova, branje ljekovitog i začinskog bilja, igre opuštanja i koncentracije te različite kreativne i edukativne radionice.

Cilj volonterskih kampova je na inovativan način pružiti podršku ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije te poticati aktivizam kod mladih kroz uvođenje novih volonterskih praksi.