31. ožujka 2021. održana je redovna Skupštinu Udruge “Jaglac” u vanjskom prostoru nove kuće Udruge, Kralja Zvonimira 181, Orahovica u skladu s preporukama nadležnih tijela za suzbijanje pandemije uzrokovane COVID-19.

Skupštinu je odgođena za 15 minuta jer nije bila prisutna natpolovična većina članova, ali je ipak nastavljena kao pravovaljana uz prisustvo jedne petine članova u skladu sa Statutom udruge “Jaglac”. Predsjednica udruge gđa Đurđa Šimatović pozdravila je prisutne i vodila Skupštinu. Na Skupštini je jednoglasno usvojen novi Poslovnik o radu Skupštine. Tajnica udruge Jaglac gđa Milica Vejić Milovac podnijela je Izvješće o radu udruge „Jaglac“ za 2020. godinu i  Financijsko izvješća udruge „Jaglac“ za 2020. godinu koji su također jednoglasno usvojeni. Prisutni su dobili sažetak oba izvještaja u pisanom obliku kako bi lakše pratili izvješća. Navedena Izvješća  dostupna su u Dokumentima udruge Jaglac: https://udrugamrorah.hr/dokumenti/izvjesca

Skupštini su  osim članova nazočili i gosti – predstavnik Grada Orahovice, Radio Orahovice i novinar Vladimir Grgurić. Prisutnima se obratio gosp. Saša Rister -povjerenik Vlade RH za Grad Orahovicu,  te pohvalio rad Udruge kao jedinstvene u Orahovici po uspješnom  povlačenju sredstava kroz EU i nacionalne projekte, te zaželio isto takav uspješan nastavak rada i u 2021.g.

Lidija Stojković, koordinatorica programskih aktivnosti udruge “Jaglac” izvjestila je prisutne o načinu rada i provedbi usluga i aktivnosti za OSI sukladno preporukama mjerodavnih tijela za suzbijanje pandemije uzrokovane COVID-19.

Predsjednica udruge Jaglac zahvalila je prisutnima i završila Skupštinu riječima:

“Kao najveći uspjeh Udruge u 2020. godini istaknuli bi fleksibilnost u radu, osobito u vrijeme pandemije uzrokovane virusom COVID-19, kada je ugovorena provedba dugo očekivanog projekta „Nauči me i uspjet ću!“ čije aktivnosti su uspješno isplanirane, organizirane i uspješno provedene u 2020. godini.

Projektni tim udruge pripremio je i predao 3 prijave na EU natječaje, od kojih su za 2 donesene Odluke o financiranju (treći je uspješno procijenjen i u fazi čekanja Odluke i Ugovora o financiranju)  što je omogućilo nastavak već započetih projekta/usluga za veći broj korisnika i ujedno zadržavanje postojećih djelatnika.

Zahvaljujući prepoznatljivosti  rada Udruge VPŽ je po prvi puta udrugu Jaglac uvrstila u proračun za 2021. za direktno financiranje/ugovaranje za sufinanciranje pružanja socijalne usluge poludnevnog boravka.

Kao najveći problem u 2020. godini istaknuli bi neizvjesnost koja je također uzrokovana virusom COVID-19, a kao posljedicu istoga nepravovremeno dobivanje povratnog odgovora na zahtjeve za nadoknadom sredstava i nepravovremene isplate novčanih sredstava za ugovorene EU projekte,  što je u nekoliko navrata dovodilo u pitanje isplatu plaća djelatnicima i podmirivanje prispjelih obaveza.

Osim toga, planirani natječaji kasne s objavama u odnosu na planirano; predugo se čeka na povratne informacije o rezultatima projekta, kao i na Odluke i Ugovore o financiranju odobrenih projekta što otežava rad i planiranje aktivnosti. Odobreni nacionalni programi su znatno umanjeni zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19 , a Grad Orahovica uopće nije objavio Natječaj za financiranje udruga za 2020.g. zbog neizglasavanja Proračuna za 2020.g. na što smo računali.

Otežana je i provedba projektnih aktivnosti u neposrednom radu s korisnicima zbog poštivanja mjera nadležnih tijela u cilju sprečavanja i širenja pandemije uzrokovane virusom COVID-19″

 

 

 

Povećaj font
Kontrast