28.studenog 2022. održana je radionica na temu “Fokus na rješenje i donošenje odluka” za članove operativnog tima i upravnog odbora udruge “Jaglac” koju je vodila vodila mr.sc. Darija Krstić, Obrt Spera Osijek.
Ovo je jedna od radionica koju financira Nacionalna zaklada u okviru Institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (1.1.2020. – 31.12.2022.)
Više o institucionalnoj podršci: https://udrugamrorah.hr/institucionalna-podrska-2020-2022/